LVMCR

INVESTORA PAMĀCĪBA

Ieguldījumi ir līdzekļi, kas tiek ieguldīti atbilstošos komerciālos procesos vai finanšu instrumentos ar mērķi gūt peļņu. Ieguldījumi ir viens no svarīgākajiem un nepieciešamākajiem procesiem mūsdienu ekonomikā. No ekonomiskā viedokļa jebkurus līdzekļus var tērēt divējādi: vai nu pakalpojumu vai lietu iegādei, vai arī uzkrājumu veidošanai un uzkrāšanai. Ja līdzekļi netiek apgrozīti, tas vienlaikus samazina to vērtību (inflācijas rezultātā) un globāli samazina apgrozību un izraisa krīzi.

Tātad, ja līdzekļi pieder personai (fiziskai vai juridiskai personai), ieguldīšana ir vispraktiskākais un izdevīgākais veids, kā ietaupīt un vienlaikus arī iespēja pavairot pieejamos līdzekļus. Pat bankas konta atvēršanu var uzskatīt par ieguldījumu, jo banka saņemtos līdzekļus sadala pēc saviem ieskatiem, ieguldot tos komerciālos projektos utt.

IEGULDĪJUMU VEIDI

FINANŠU IEGULDĪJUMI

Finanšu ieguldījumi galvenokārt ir vērtspapīri, kas dod tiesības netieši ieguldīt materiālos vai nemateriālos aktīvos. Galvenie vērtspapīri ir šādi:

1. akcijas - vērtspapīri, pēc kuru iegādes ieguldītājs kļūst par akciju sabiedrības līdzīpašnieku. Iegādājoties pat ļoti nelielu akciju skaitu, jums ir iespēja piedalīties akciju sabiedrības pārvaldībā vai vismaz sniegt savu ieguldījumu tās vadībā. Akcionārs iegūst tiesības piedalīties visās akciju sabiedrības vadības sapulcēs un apspriedēs, kā arī saņemt detalizētu un uzticamu informāciju par tās stāvokli un, kas ir vispatīkamākais, saņemt dividendes.

2. obligācijas - parāda vērtspapīri. Vārds cēlies no angļu valodas vārda "obligation", kura sākotnējā nozīme ir pienākums. Obligācijas ir vērtspapīri, kas apliecina, ka uzņēmums vai valdība ir aizņēmusies noteiktu naudas summu no kreditora un tai šī nauda ir jāatmaksā pilnā apmērā ar procentiem. Uzņēmuma obligāciju pircējs kļūst par uzņēmuma kreditoru, nevis par līdzīpašnieku, par kādu viņš varētu kļūt pēc uzņēmuma akciju iegādes. Procentus, kas tiks iekasēti, vienmēr nosaka iepriekš, un tas nozīmē, ka risks ir zems, tāpēc peļņa, ko dod obligācijas, ir neliela.

3. ieguldījumu fonds - tā ir daudzu ieguldītāju vienuviet savāktā nauda, ko fonds iegulda akcijās, obligācijās vai citos finanšu instrumentos saskaņā ar fonda noteikto stratēģiju. Lai izvēlētos fondu, jums jāzina, cik ilgi plānojat ieguldīt, kādu riska līmeni vēlaties izvēlēties un cik daudz vēlaties nopelnīt. Jūs varat ieguldīt noteiktu naudas summu katru mēnesi vai ieguldīt lielu summu uzreiz.

 

NEFINANŠU IEGULDĪJUMI:

Nefinanšu ieguldījumi ir ieguldījumi materiālos aktīvos. Visbiežāk sastopamie nefinanšu ieguldījumi ir divu veidu:

1. ieguldījumi nekustamajā īpašumā. Šī ieguldījumu joma ir diezgan ienesīga, ja ekonomika attīstās stabili. Tomēr krīzes gadījumā ir iespējama gan liela peļņa, gan līdzekļu zaudēšana, jo samazinās nekustamā īpašuma cena. Ieguldījumi nekustamajā īpašumā tiek klasificēti atkarībā no tā, vai tie nes regulārus ienākumus vai nenes. Ieguldītājs gūst regulārus ienākumus, izīrējot iegādāto īpašumu, kā arī saņem regulārus ikmēneša ienākumus par komerciālo vai dzīvojamo īpašumu izīrēšanu. Šādā veidā viņam ir iespēja segt procentus bankai.
Tomēr, ja jums ir zemes gabals, kura lietošanas mērķi jūs tikai solāt mainīt, un tāpēc kādu laiku nevarēsiet to pārdot, tas būs ieguldījums īpašumā, kas negenerē pastāvīgus ienākumus. Tomēr pat pirmajai metodei, kas šķiet pievilcīga pastāvīgo ienākumu dēļ, ir savi trūkumi: nepieciešamība maksāt nodokļus un pastāvīgi uzraudzīt izīrētā īpašuma stāvokli un pārliecināties, ka īrnieki neveic īres maksājumus; utt.

2. Kolekcionēšanas priekšmeti, izejvielas. Šo ieguldījumu veidu dažkārt dēvē par kaislības ieguldījumiem, proti, ieguldījumiem kādā objektā, ko jūs apbrīnojat: gleznās, citos mākslas darbos, automašīnās vai dārgmetālos un dārgakmeņos. Šī, iespējams, ir stabilākā un senākā ieguldījumu metode. Kopš seniem laikiem, kad nebija citu uzticamu ieguldījumu veidu, cilvēki atkal un atkal ir ieguldījuši zeltā, sudrabā un citos metālos. Šo ieguldījumu vērtība neapšaubāmi pieaug, taču negatīvā puse ir tā, ka ir gandrīz neiespējami ieguldīt nelielu summu, jo šādu priekšmetu iegādei ir samērā augstas sākotnējās izmaksas.

KOPSAVILKUMS

Tāpēc lēmums par to, kādu ieguldījumu veidu izvēlēties, ir atkarīgs no jums. Tomēr iesakām nesteigties un iegūt zināšanas ne tikai lasot, bet arī tieši sazinoties (ar bankas konsultantiem vai citiem cilvēkiem, kas pārzina investīciju jomu). Kad esat galu galā izlēmis, kur vēlaties ieguldīt, vienmēr paturiet prātā iespējamos riskus. Diemžēl arī investīcijās, tāpat kā dzīvē, ir tāds likums: reizēm risks dod lieliskus rezultātus, bet reizēm diemžēl var pamatīgi apdedzināt.

lv