LVMCR

Brokeriem, dīleriem, pārvaldniekiem, depozitārijiem

PAMATSTANDARTI

Finanšu tirgus starpniecības operāciju pamatstandarts

Pamatstandarts vadītāju veiktajiem darījumiem finanšu tirgū

Depozitārija darbības pamatstandarts

Ieguldītāju tiesību un interešu aizsardzības pamatstandarts (starpniekiem)

Ieguldītāju tiesību un interešu aizsardzības pamatstandarts (vadītājiem)

Ieguldītāju aizsardzības pamatstandarts (depozitārijiem)

IEKŠĒJIE STANDARTI

Standarts "Prasības attiecībā uz informācijas dokumentu par finanšu instrumentiem sniegšanu, ko brokeri sniedz privātpersonām - finanšu pakalpojumu saņēmējiem"

Standarts "Klienta informēšana par riskiem"

Standarts "Ziņošana klientam"

Interešu konfliktu novēršanas standarts

Standarts "Klienta zināšanu un pieredzes noteikšana darījumos ar finanšu instrumentiem un finanšu pakalpojumiem"

Standarts "Prasības sadarbībai ar privātpersonām, piedāvājot finanšu instrumentus"

Standarts "Prasības ieguldījumu konsultāciju pakalpojumu sniegšanai, izmantojot autoinvestīciju programmas"

Standarta "Biznesa ētikas kodekss"

lv